دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی

دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی
از ساعت 20.30 در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016 تیم های آلمان و اسلواکی به مصاف هم خواهند رفت.

دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی

از ساعت 20.30 در مرحله یک هشتم نهایی یورو 2016 تیم های آلمان و اسلواکی به مصاف هم خواهند رفت.
دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ ترکیب اصلی آلمان و اسلواکی

مدرسه