یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در کفرقدوم

یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در کفرقدوم
مسئولان محلی فلسطینی در کرانه غربی رود اردن اعلام کردند نظامیان ارتش صهیونیستی به راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینیان منطقه کفرقدوم یورش بردند.
۲۳:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در کفرقدوم

مسئولان محلی فلسطینی در کرانه غربی رود اردن اعلام کردند نظامیان ارتش صهیونیستی به راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینیان منطقه کفرقدوم یورش بردند.
۲۳:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در کفرقدوم

دانلود فیلم جدید