بازرسی چمدان‌ها با برچسب الکترونیکی

اندازه و ظاهر این برچسب مانند برچسب‌های کاغذی معمولی است که بر روی یک صفحه نمایش دیجیتال ساخته شده و در نزدیکی دسته چمدان قرار می‌گیرد.  برچسب الکترونیکی شرکت Rimowa شبیه به یک دستگاه است که توسط شرکت هواپیمایی British Airways در سال 2013 مورد آزمایش قرار گرفته و مسافران می‌توانستند آن را به هر قسمت از چمدان خود متصل کنند.  این روزها مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما، به مدد فناوریهای جدید و دستگاهای دیجیتال، به راحتی بررسی می‌شوند اما با وجود این سهولت، آنها اغلب مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی بازرسی چمدانها هستند.  افراد با در اختیار داشتن برچسب الکترونیکی شرکت Rimowa می‌توانند قبل از خروج از خانه، اطلاعات دیجیتال خود را که با جزئیات بر روی صفحه نمایش این برچسب الکترونیکی ظاهر میشود از طریق بلوتوث گوشی‌های هوشمند برای بررسی چمدانها ارسال کنند. این افراد پس از ورود به فرودگاه، دیگر نیازی به ایستادن در صفهای طویل بازرسی چمدان ندارند.  شرکت Rimowa با همکاری شرکت Lufthansa ،این فناوری را در سال 2015 با چند مسافر مورد آزمایش قرار دادند و در 14 مارس امسال قصد راه‌اندازی آن را دارند. هنوز مشخص نشده که کدام خطوط هوایی دیگر نیز از این فناوری استفاده خواهند کرد اما نتایج حاصل از همکاری با شرکت Lufthansa، ایجاد یک استاندارد برای صنعت هوایی است.  این صفحه نمایش توسط یک دکمه در داخل چمدان فعال می‌شود، بنابراین با بستن و قفل کردن چمدان می‌توان آن را به طور کامل ایمن کرده و از دستکاری صفحه نمایش جلوگیری کنیم.  استفاده از نیروی بالقوه این فناوری در آینده به خطوط هوایی اجازه می‌دهد تا به مسافران اطلاعاتی را درباره چمدان‌هایشان ارائه کرده و به آن دسته از مسافرانی که چمدان خود را گم کرده‌اند کمک می‌کند تا از محل چمدان خود آگاه شوند.  این فناوری همچنین باعث صرفه‌جویی در وقت و منابع خطوط هوایی می‌شود.  این برچسب الکترونیکی در حال حاضر در سراسر خط تولید شرکت Rimowa در دسترس است.

کیمیا دانلود

باران دانلود