تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود

تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید گاز ایران و قطر در پارس جنوبی تا پایان امسال برابر می‌شود، گفت: شرط تحقق این برنامه …

تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید گاز ایران و قطر در پارس جنوبی تا پایان امسال برابر می‌شود، گفت: شرط تحقق این برنامه …
تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می‌شود

اس ام اس جدید