شعار هواداران استقلال علیه افشارزاده ::

پس از پایان بازی تیم های استقلال و نفت هواداران آبی ها علیه مدیرعامل این تیم شعارهای تندی سر دادند.

باشگاه خبری ورزشی

شبکه خانگی