انتشار عکس‌ دستان خاتمی آزاد شد!

انتشار عکس‌ دستان خاتمی آزاد شد!

گروه سیاسی: خبرگزاری ایسنا در گزارش تصویری از مراسم افطاری دکتر محمدرضا عارف که سیدمحمد خاتمی هم در آن حضور داشت، عکس‌های جالبی منتشر کرده است.به گزارش انصاف‌نیوز، در حالی که رسانه‌های داخلی معمولا از انتشار تصویر سیدمحمد خاتمی امتناع می کنند، ایسنا دو عکس از این افطاری منتشر کرده که در آن خاتی هست اما تصویر صورتش نیست. عکس اول، تصویری بسته از دست او را در هنگامی که در میز افطار نشسته است نشان می دهد و عکس دوم، خاتمی را در زمان سجده در نماز نشان می دهد که آقای آخوندی، وزیر راه در کنار اوست.

انتشار عکس‌ دستان خاتمی آزاد شد!

گروه سیاسی: خبرگزاری ایسنا در گزارش تصویری از مراسم افطاری دکتر محمدرضا عارف که سیدمحمد خاتمی هم در آن حضور داشت، عکس‌های جالبی منتشر کرده است.به گزارش انصاف‌نیوز، در حالی که رسانه‌های داخلی معمولا از انتشار تصویر سیدمحمد خاتمی امتناع می کنند، ایسنا دو عکس از این افطاری منتشر کرده که در آن خاتی هست اما تصویر صورتش نیست. عکس اول، تصویری بسته از دست او را در هنگامی که در میز افطار نشسته است نشان می دهد و عکس دوم، خاتمی را در زمان سجده در نماز نشان می دهد که آقای آخوندی، وزیر راه در کنار اوست.

انتشار عکس‌ دستان خاتمی آزاد شد!