کاهش دوباره نرخ تورم

کاهش دوباره نرخ تورم

محمدباقر نوبخت در حاشیه آیین معارفه رییس جدید مرکز آمار ایران در جمع خبرنگاران جدیدترین آمار این مرکز از نرخ تورم را اعلام کرد.وی افزود: نرخ تورم ماهانه در مرداد به 1.4 درصد رسید که این شاخص در تیرماه 1.6 درصد بود.نوبخت ادامه داد: همچنین تورم نقطه ای در مرداد ماه گذشته به 7.4 درصد رسید که در تیر ماه 6.5 درصد ثبت شده بود.معاون رییس جمهوری با یادآوری نرخ تورم 9 درصدی در تیرماه گذشته و تداوم روند کاهشی آن در مرداد اظهار داشت: دولت مصمم است سیاست مهار تورم و کاهش قیمت ها را دنبال کند.وی افزود: البته کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه این نرخ حاکی از آن است که قیمت ها در مرداد ماه 8.7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.نوبخت درباره اینکه سیاست کاهش نرخ تورم تا چه زمانی در دولت ادامه می یابد زیرا کارشناسان اقتصادی وجود چند درصد تورم را لازمه اقتصاد پویا می دانند، اظهار داشت: تا نرخ تورم مطلوب هنوز فاصله داریم.وی با تاکید بر اینکه باید در شاخص های کلان اقتصادی نوعی تعادل وجود داشته باشد، افزود: تلاش دولت این است که مردم با پدیده گرانی مواجه نباشند زیرا یکی از خواسته های مردم از دولت همین افزایش قدرت خرید آنهاست.وی افزود: کاهش نرخ تورم گویای تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است.معاون رییس جمهوری درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی با توجه به یک رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت: متناسب سازی نرخ سود بانکها با نرخ تورم سیاستی است که در دولت دنبال می شود اما ارقام مربوط به آن را باید بانک مرکزی اعلام کند.

کاهش دوباره نرخ تورم

محمدباقر نوبخت در حاشیه آیین معارفه رییس جدید مرکز آمار ایران در جمع خبرنگاران جدیدترین آمار این مرکز از نرخ تورم را اعلام کرد.وی افزود: نرخ تورم ماهانه در مرداد به 1.4 درصد رسید که این شاخص در تیرماه 1.6 درصد بود.نوبخت ادامه داد: همچنین تورم نقطه ای در مرداد ماه گذشته به 7.4 درصد رسید که در تیر ماه 6.5 درصد ثبت شده بود.معاون رییس جمهوری با یادآوری نرخ تورم 9 درصدی در تیرماه گذشته و تداوم روند کاهشی آن در مرداد اظهار داشت: دولت مصمم است سیاست مهار تورم و کاهش قیمت ها را دنبال کند.وی افزود: البته کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه این نرخ حاکی از آن است که قیمت ها در مرداد ماه 8.7 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.نوبخت درباره اینکه سیاست کاهش نرخ تورم تا چه زمانی در دولت ادامه می یابد زیرا کارشناسان اقتصادی وجود چند درصد تورم را لازمه اقتصاد پویا می دانند، اظهار داشت: تا نرخ تورم مطلوب هنوز فاصله داریم.وی با تاکید بر اینکه باید در شاخص های کلان اقتصادی نوعی تعادل وجود داشته باشد، افزود: تلاش دولت این است که مردم با پدیده گرانی مواجه نباشند زیرا یکی از خواسته های مردم از دولت همین افزایش قدرت خرید آنهاست.وی افزود: کاهش نرخ تورم گویای تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است.معاون رییس جمهوری درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی با توجه به یک رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت: متناسب سازی نرخ سود بانکها با نرخ تورم سیاستی است که در دولت دنبال می شود اما ارقام مربوط به آن را باید بانک مرکزی اعلام کند.

کاهش دوباره نرخ تورم

لوکس بلاگ