هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد

هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کردهافبک استقلال قراردادش را با استقلال تمدید کرد. هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد هافبک استقلال قراردادش را با استقلال تمدید کرد.هافبک آبی‌ها یک سال دیگر ماندنی شد/ ابراهیمی قراردادش را با استقلال تمدید Read more…

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شدیکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم ملی بزند. فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم Read more…