گرانی غیر منتظره لبنیات در نیمه اول امسال

براساس اعلام مرکز آمار در نیمه نخست سال‌جاری، گروه لبنیات شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی بوده است. قیمت شیر پاستوریزه در مدت مذکور هزار تومان افزایش داشته که رشد آن حدود ۱/ ۲۲ درصد است.

وب سایت نود اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار در نیمه نخست سال‌جاری، گروه لبنیات شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی بوده است. قیمت شیر پاستوریزه در مدت مذکور هزار تومان افزایش داشته که رشد آن حدود ۱/ ۲۲ درصد است.

گرانی غیر منتظره لبنیات در نیمه اول امسال

براساس اعلام مرکز آمار در نیمه نخست سال‌جاری، گروه لبنیات شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی بوده است. قیمت شیر پاستوریزه در مدت مذکور هزار تومان افزایش داشته که رشد آن حدود ۱/ ۲۲ درصد است.

این افزایش تقریبا در قیمت ماست پاستوریزه نیز قابل مشاهده است. در مدت ۶ ماه، پنیر ایرانی نیز حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داده است که به خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. برخی از شرکت‌های لبنیاتی دلیل افزایش قیمت خود را بهره‌گیری از تکنولوژی‌های بهتر برای افزایش ماندگاری شیر اعلام کرده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد این افزایش در مقایسه با تورم ۶ ماهه که حدود ۱۰ درصد بوده است چندان قابل‌توجیه نیست.