کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آیند

کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آیند
دنیای اقتصاد در صفحه تاریخ و اقتصاد درباره واردات شکر از انگلستان نوشت:

کشتی‌ها با شکر سفید از انگلستان می‌آیند