هت تریک مورینیو در ناکامی

هت تریک مورینیو در ناکامی
منچستر یونایتد سومین باخت متوالی را در فصل جدید تجربه کرد.

هت تریک مورینیو در ناکامی