نقش انرژی هسته ای درجلوگیری از گرم شدن زمین

نقش انرژی هسته ای درجلوگیری از گرم شدن زمین

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

در صورت توقف استفاده از سوختهای کربنی ،امکان توقف افزایش دمای کره زمین وجود دارد .

نقش انرژی هسته ای درجلوگیری از گرم شدن زمین