سد عمارت گرمی تا انتهای سال ۹۶ آبگیری می‌شود

سد عمارت گرمی تا انتهای سال ۹۶ آبگیری می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: سد عمارت گرمی به عنوان بزرگ‌ترین سد خاکی در دست اجرای شمال‌غرب کشور در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سد عمارت گرمی تا انتهای سال ۹۶ آبگیری می‌شود